Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

majowka
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamdreamer iamdreamer
majowka
9460 2816
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
majowka
0365 9314 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabirke birke
majowka
8612 312a 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaMerelyGifted MerelyGifted
majowka
0602 cc5c 500
Reposted fromidiod idiod viaMerelyGifted MerelyGifted

March 04 2019

majowka
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
majowka
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense vianoelle noelle
majowka
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacotarsky cotarsky
majowka
Reposted frombluuu bluuu via8agienny 8agienny
9842 bc96

wilwheaton:

bat blep

majowka
majowka

March 03 2019

majowka
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabzdura bzdura
majowka
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaawakened awakened
majowka
5563 f9fe
Reposted fromfiffey fiffey viachoppedheidi choppedheidi

February 25 2019

majowka
7529 700c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabirke birke

February 22 2019

majowka
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viarabarbarowy rabarbarowy

February 20 2019

majowka
4740 520c
Reposted frommakros makros viaMrCoffe MrCoffe
majowka
0134 3e3b
Reposted fromnazarena nazarena vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl