Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

majowka
3033 cf66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny

November 08 2018

majowka
majowka

agenderwaterbender:

i want:

  • a new tattoo.
  • to be kissed.
  • to not be nervous about my future.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 07 2018

majowka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
majowka
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viablackatlass blackatlass
majowka
6079 ac84
majowka
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman viaapluzyna apluzyna
majowka
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viakinufa kinufa

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viahonigwurm honigwurm
majowka

Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.

— Maria Dąbrowska
Reposted fromkrn krn
majowka

November 04 2018

majowka
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
majowka
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
majowka
3404 1ecb 500

October 28 2018

majowka
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viapyotrus pyotrus
majowka
no monesters
Reposted fromanabee anabee viakerio kerio
majowka
4879 79ae 500
Reposted fromoll oll
majowka
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
majowka
3403 24c8 500
Depths of Earth
majowka
Reposted fromgruetze gruetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl