Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

majowka
1221 8920 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viacoffeebitch coffeebitch
majowka
1223 00e5 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viacoffeebitch coffeebitch

July 20 2018

majowka
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaPoranny Poranny

July 19 2018

majowka
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru viaPoranny Poranny
majowka
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreymouse greymouse
majowka

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

July 12 2018

majowka
5981 3ede 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viachoppedheidi choppedheidi

July 11 2018

majowka
9520 ecff 500
Ordnung bei Gummibärchen.
Reposted fromsommteck sommteck viaangry-mushroom angry-mushroom
majowka
1757 7a95 500
Reposted fromtfu tfu viarichardm richardm
majowka
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viarichardm richardm
majowka
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viatakeitharder takeitharder

July 10 2018

majowka
8801 b2f5 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaKryptonite Kryptonite
majowka
majowka
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
majowka
8898 de9c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viarichardm richardm

July 08 2018

majowka
Reposted fromPoranny Poranny
majowka
Reposted fromPoranny Poranny

July 07 2018

majowka
majowka
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
majowka
Dust, stars, and cosmic rays swirling around Comet 67P, captured by the Rosetta probe.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl