Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

majowka
7747 1355 500
Reposted fromgaf gaf viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
majowka
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 17 2018

9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasouxie souxie
majowka
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie vialubieage lubieage
majowka
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viajestpieknie jestpieknie
majowka
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
majowka

Annapurna Himalayan Range, Nepal (September 2013)

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakarolinnaa karolinnaa
majowka
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaann16 ann16
majowka
nieśmiały, zamknięty w sobie, z niskimi umiejętnościami nawiązywania kontaktów z ludźmi, bojący się ludzi i robienia czegoś przed innymi, lubiący być zostawiony samemu.
— Introwertyk
Reposted frompesymista pesymista viatobecontinued tobecontinued
majowka
4896 f2ed 500
Reposted fromipo ipo
majowka
2366 ac75
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolivierk olivierk
majowka
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
majowka
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
majowka


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny

September 16 2018

majowka
Mówią, że po każdej burzy wychodzi słońce,
Słońce schowane za deszczową chmurą
Cóż potrzebujemy, by ktoś w końcu
Odgonił burzę i przywołał słońce
— Ingrid Michaelson - Are We There Yet
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
majowka
Reposted frommangoe mangoe
majowka
1731 cd7d
Reposted fromursa-major ursa-major
majowka
1742 b733 500
Reposted frompampam pampam
majowka
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl