Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

majowka
7040 bed0
Reposted fromnalezycie nalezycie viaczarnakotka22 czarnakotka22
majowka
8972 d063 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny

October 22 2018

majowka
Reposted fromFlau Flau viaihuarraquax ihuarraquax
majowka
9927 4941
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
majowka

October 21 2018

majowka
8739 980a
Reposted fromoll oll viabalthi89 balthi89

October 20 2018

majowka
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
majowka

Repost

Reposted fromsawb sawb viasignofthemoth signofthemoth
majowka
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viawiksz wiksz
majowka
7586 999c 500
But how?
Reposted fromPoranny Poranny viathelifeofdina thelifeofdina
majowka
Reposted fromFlau Flau viaMrCoffe MrCoffe
majowka
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viaElbenfreund Elbenfreund
majowka
0826 327f

October 17 2018

majowka

Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą, która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która zawsze pisze najczarniejsze scenariusze. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuacje dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze. 

Reposted fromloooool loooool viabiianca biianca
majowka
5900 bd0f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianami nami
majowka
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viafreeway freeway
majowka
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake vianieobecnosc nieobecnosc
majowka


the eyes of the dragon
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
5174 3b96 500

Amy Winehouse photographed in London in 2004

4845 5bf1

snailswag:

haveahiddles:

musewhipped:

0hfaithful:

LOOK AT THIS BEAUTIFUL LITTLE THING OH MY GOD

Pretty sure that cat is using its magical powers to turn the plants around itself orange for camouflage. Yup, that’s it.

They say Aslan is on the move.

it’s the color of a fucking nacho cheese dorito

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl