Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

majowka
3169 002d 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakashkash kashkash
majowkaReposted fromolbaria olbaria viachoppedheidi choppedheidi

October 25 2018

majowka
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
majowka
9461 5947
ach, zupo...
Reposted fromperseweracje perseweracje viablaugranaaa blaugranaaa
majowka
Reposted fromFlau Flau viagreymouse greymouse

October 23 2018

majowka
7638 1080 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMerelyGifted MerelyGifted
majowka
7040 bed0
Reposted fromnalezycie nalezycie viaczarnakotka22 czarnakotka22
majowka
8972 d063 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny

October 22 2018

majowka
Reposted fromFlau Flau viaihuarraquax ihuarraquax
majowka
9927 4941
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
majowka

October 21 2018

majowka
8739 980a
Reposted fromoll oll viabalthi89 balthi89

October 20 2018

majowka
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
majowka

Repost

Reposted fromsawb sawb viasignofthemoth signofthemoth
majowka
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viawiksz wiksz
majowka
7586 999c 500
But how?
Reposted fromPoranny Poranny viathelifeofdina thelifeofdina
majowka
Reposted fromFlau Flau viaMrCoffe MrCoffe
majowka
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viaElbenfreund Elbenfreund
majowka
0826 327f

October 17 2018

majowka

Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą, która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która zawsze pisze najczarniejsze scenariusze. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuacje dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze. 

Reposted fromloooool loooool viabiianca biianca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl